banner2

Välkommen!

Välkommen att diskutera demokrati underifrån! Jag vill med denna blogg/hemsida, Demokratisk Dialog, utbyta erfarenheter om hur medborgares kunskap och intresse kan vävas in såväl i den fysiska planeringen som i övriga beslut i den kommunala processen. Enligt min uppfattning och mina erfarenheter blir besluten bättre och den totala processen kortare med öppen diskussion i tidigt skede.

Dessutom vill jag diskutera arkitektur och bygg samt jämställdhet.

Min logga, som syns här till vänster, ritade jag för länge sedan. Jag kom från en konferens om att bygga på kvinnors villkor och med kvinnors erfarenheter. En vän påpekade att det gäller samarbete, att samarbeta med männen. Därav två cirklar, som både sammanfaller och har en egen del. I centrum för samarbetet står människan, i harmoni med naturen. Inte kapitalet eller tillväxt eller infrastruktur, utan människan. Och däröver ett tak, som står för att bygga, men är också ett trygghetstecken.