Morgonforum

Morgonforum är Forums seminarieverksamhet med plats för inspiration, kompetensutveckling och provokation. Genom sektorsövergripande samtal skapar de idédebatt och bidrar till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

Frukostseminariet fredag 13 januari 2017 inleddes av Jakob Svensson som  talade om engagemang och deltagande på sociala medier utifrån sin bok ”Sociala medier och politiskt deltagande i Sverige: Om det digitala deltagandets drivkrafter”. Den är populärvetenskaplig och finns gratis tillgänglig på: https://www.iis.se/docs/Social…

Seminariet filmades och gå att se  på http://www.morgonforum.se.