Demokratisk Dialog

Den direkta orsaken till denna blogg/hemsida är att jag vill finna en väg för ”den vanliga människan” att med sin kunskap och med sitt intresse bidra till besluten i vårt samhälle. Vi ska inte behöva tåga med plakat och demonstrera! Med ömsesidig lyhördhet och respekt bör vi kunna uppleva delaktighet och besluten bör bli så bra som möjligt!

folkets-demo-01-foto-roger-sahlstrom

I Heidelberg och i Bonn har man kommit långt med medborgardeltagande. Politiska förslag måste föreläggas allmänheten för diskussion med politiker och tjänstemän, innan politikerna fattar beslut. I Heidelberg var det trycket från medborgarna som ledde fram. I Bonn var det borgmästaren som med Heidelberg som modell satte igång processen, som nu gått så långt att även budgeten är föremål för öppen diskussion.

Jämställdhet

Bristen på jämställdhetsaspekter i Agenda 2030 kommer jag att kommentera senare.

Johan: Men det stod väl mycket om jämställdhet i Agenda 21!

Ja, det finns vissa honnörsord, som ofta upprepas, bl a då man vill ansöka om bidrag. Nu är det hållbart, som är ordet. Det kan stå mycket utan att det svarar mot något riktigt innehåll.

Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling.

Agenda 2030 antogs på FN konferensen Habitat III i Quito i Equador hösten 2016.

Global utmaning höll i januari 2017 ett seminarium om implementering av nya agendan. Närvarande var politiker och tjänstemän, men ingen enda frivilligorganisation.

Alltjämt detta top-down tänkande.