Om mig

Jag vill få till stånd en verklig Demokratisk Dialog, en diskussion där medborgares kunskap kommer den politiska processen till del.

Jag är till utbildningen arkitekt, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och journalist, Journalisthögskolan i Stockholm, JH.  Min huvudsakliga verksamhet nu ligger mellan dessa utbildningar, kryddat med en hel del livserfarenhet. Jag kallar mig Visionalist.

ea1

En av Elsa Agélii Dagboksanteckningar kommenterar etikettering på ett underbart sätt.